Home

Boomkwekerij Grovenstein is van oudsher een akkerbouwbedrijf, wat zich specialiseerde in pootgoed. De familie Grovenstein is in de jaren '60, vanuit Friesland, neergestreken in de polder. Na 15 jaar deed Kees sr. het bedrijf over aan zoon Durk. 7 ha grond werd uitgebreid met 5 ha, naar 12 ha. In de loop van de tijd groeide, door land bij te huren, het bedrijf naar een gemiddelde van 60 ha. In 1992 werd de eerste mechanische koeling gebouwd, voor het opslaan van winterpeen, totale capaciteit van 1300 kubskisten. In de volgende jaren is er koeling bijgebouwd met een totale opslag van 3000 kisten. In de jaren '90 is Hans bij vader en moeder in de maatschap gekomen. In 1999 is Hans met moeder Jitske in de teelt van sierheesters en boomkwekerijproducten gestapt. Na enige jaren ervaring op te hebben gedaan, kwamen wij tot de conclusie dat de buxusteelt goed bij ons paste. We hebben de teelt in de jaren uitgebreid tot een 20 ha. Naast bollen te kweken hebben we ook gekozen voor het kweken van piramides. In 2008 heeft Hans Grovenstein het bedrijf overgenomen en het voortgezet in een eenmanszaak. 2 jaar later is besloten om de akkerbouwtak af te stoten en zijn wij ons gaan op de buxuskwekerij en het verhuren van de koeling. De kwekerij wordt voortgezet zoals deze nu is, ieder jaar wordt er 4 ha gerooid en 4 ha aangeplant, waardoor het areaal rond de 20 ha blijft. We hebben een modern machinepark waarmee we gemakkelijk en efficiƫnt kunnen werken, met zo min mogelijk arbeidskrachten. De mensen die hier werken zijn kundig en hebben feeling met de buxus. Wij leveren producten met kluit, maar ook op pot en geknipt met knipstraat. De partijen zijn uniform qua formaat.

Wij streven naar een product waar geen discussie over bestaat!

Hans Grovenstein

visual 01